Fryt ubezpiczenia od 1991 roku - logo

Andrychów, ul. Włókniarzy 6B
   od poniedziałku do piątku: 900 - 1600

OFERTA UBEZPIECZEŃ:

(kliknij poniżej na ikonę danego typu ubezpieczeń, aby rozwinąć jego opis)

Ubezpieczenie mienia gwarantuje odszkodowanie w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych.: pożaru, powodzi, uderzenia pioruna, wybuchu, silnego wiatru czy zalania.

Warto chronić cenne składniki majątku także od ryzyka kradzieży z włamaniem i wandalizmu.

W ramach ubezpieczeń majątkowych ubezpieczamy: mieszkania, domy, domy w budowie, domki letniskowe, budynki, budowle wraz z ich wyposażeniem, sprzęt RTV i AGD, instrumenty muzyczne, magazyny, hale, obiekty małej architektury, towary, uprawy, produkty rolne, dzieła sztuki, papiery wartościowe, biżuterię.

Ważnym ubezpieczeniem majątkowym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Ubezpieczenie chroni nas przed odpowiedzialnością wyrządzonym osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego. W każdej chwili może się zdarzyć, że zupełnie niechcący zalejemy mieszkanie sąsiada a nasze dziecko zniszczy czyjąś własność.

Oferujemy szeroką gamę ubezpieczeń komunikacyjnych oraz doradztwo w zakresie ich wyboru. Aby w pełni chronić swój pojazd, pomożemy wybrać najszerszy zakres ubezpieczenia w najlepszej cenie.

Ubezpieczenie Autocasco zapewni Ci rekompensatę za uszkodzony lub skradziony pojazd. Cokolwiek się nie wydarzy, Twój samochód będzie pod właściwą ochroną, a w razie szkody sam zdecydujesz jaki sposób naprawy wybrać.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków chroni kierowców oraz ich pasażerów przed skutkami zdarzeń, które zaszły w związku z ruchem pojazdów a także podczas wsiadania, wysiadania, bieżącej obsługi samochodu, załadowywania lub rozładowywania, postoju lub naprawy na trasie jazdy.

W razie awari lub wypadku, ubezpieczenie Assistance zapewni Ci holowanie, naprawę na miejscu, opiekę medyczną, pojazd zastępczy lub hotel.

Oferujemy szeroki wachlarz ubezpieczeń dla firm. Pomożemy dopasować najlepszy pakiet ubezpieczeń, zapewniający optymalną ochronę firmy – od wszystkich zdarzeń losowych, kradzieży, włamania, rabunku, szkód w sprzęcie elektronicznym, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo), ubezpieczeń transportowych (OCPD, floty), ubezpieczeń finansowych (gwarancje ubezpieczeniowe) oraz ubezpieczeń dla konkretnych grup zawodowych.

Ubezpieczenie turystyczne pokrywa wysokie koszty leczenia za granicą, powstałe w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.

Zapewnia całodobową pomoc w nieprzewidzianych sytuacjach, transport z miejsca wypadku do najbliższej placówki medycznej a także poszukiwanie i ratownictwo w górach i na morzu prowadzone przez wyspecjalizowane służby ratownictwa.

Ubezpieczenie obejmuje również odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim, w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego w trakcie podróży a także chroni bagaż podróżny oraz sprzęt sportowy przed utratą, zniszczeniem i uszkodzeniem.

Proponujemy szeroką gamę produktów życiowych o szerokim zakresie ochrony, obejmującym zdarzenia wypadkowe, chorobowe, rodzinne a także ubezpieczenia na życie o charakterze ochronno-kapitałowym.

Ubezpieczenia rolne obejmują obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz odpowiedzialność cywilną rolnika.

Kompleksowe ubezpieczenia rolne obejmują także maszyny, sprzęt, ziemiopłody, materiały, zapasy, żywy inwentarz, narzędzia i urządzenia.

Ubezpieczenia rolne reguluje ustawa z dnia 22.05.2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 r. nr 124, poz. 1152 z późn. zmianami).

Specjalizujemy się w produktach ubezpieczeniowych przeznaczonych dla medycyny.

Zapewniamy kompleksową obsługę ubezpieczeniową wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą m.in lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych, zakładów opieki zdrowotnej.

Oferta z kilkunastu Towarzystw Ubezpieczeniowych

Allianz Ubezpieczenia
AVIVA Ubezpieczenia
AXA ubezpieczenia
Ubezpieczenia Compensa
Ubezpieczenia Ergo Hestia
Towarzystwo ubezpieczeń: Generali
Ubezpieczenia HDI
InterRisk Vienna Insurance Group
INTER ubezpieczenia
Ubezpieczenia LINK4
Macif ubezpieczenia
Proama ubezpieczenia od 1900 r.
Ubezpieczenia towarzystwa ubezpieczeń PZU
Ubezpieczenia towarzystwa ubezpieczeń Uniqua
 Ubezpieczenia WARTA
Wiener Ubezpieczenia
Ergo Hestia You can drive

Nasz profil na:

Dlaczego warto ubezpieczyć się u nas?