Fryt ubezpiczenia od 1991 roku - logo

Andrychów, ul. Włókniarzy 6B
   od poniedziałku do piątku: 900 - 1600

Klauzula informacyjna RODO:

Informacje dla naszych klientów o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma
  FRYT Ubezpieczenia
  ul. Włókniarzy 6B,
  34-120 Andrychów

  tel. 33 875 82 07
  e-mail: biuro@frytubezpieczenia.pl
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach:
  • przedstawienia oferty handlowej,
  • przygotowania umowy,
  • w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia, w celu jej wykonania,
  • przyjmowania zgłoszonych reklamacji,
  • prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych,
  • dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia,
  • marketingu bezpośredniego usług własnych administratora danych osobowych.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia. W przypadku udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych podanie ich jest dobrowolne.
 4. Państwa dane osobowe będą przekazywane zakładom ubezpieczeń, z którymi zawarliście Państwo umowy. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane.
 6. Posiadacie Państwo prawo żądania od administratora danych osobowych: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Podającemu swoje dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli ich przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dlaczego warto ubezpieczyć się u nas?